A- A A+

sitemap

Apie mus

VISI ŽMONĖS TURI PROBLEMŲ, BET TIK DRĄSIAUSI IMASI JAS SPRĘSTI

Panevėžio miesto švietimo skyriuje 1995 metų pabaigoje įkurta, o nuo 1996 metų  pradžios savo veiklą pradėjo Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Nuo 2002 metų rudens Pedagoginė-psichologinė tarnyba pradėjo darbą kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga. Tarnybą sudaro administracija ir du poskyriai: specialiosios pedagogikos ir psichologijos. Specialiosios pedagogikos poskyryje dirba specialieji pedagogai, logopedai ir gydytojas vaikų neurologas; psichologijos – psichologai ir socialiniai pedagogai.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 54 švietimo pagalbos tarnybos, kurios teikia paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių-psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose.