A- A A+

sitemap

PPT specialistų ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų susitikimas

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

Pedagoginės-psichologinės tarnybos iniciatyva įvyko Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų ir Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistų susitikimas, kurio tikslas – išsiaiškinti kaip, įvykus sisteminei pertvarkai, keičiasi vaiko teisių apsaugos sistema ir kas pasikeis reorganizuotos Vaiko teisių apsaugos tarnybos veikloje. Abiejų tarnybų Specialistų diskusija atskleidė, kad esminiai pokyčiai vaiko teisių srityje leis užtikrinti savalaikį reagavimą į galimus vaiko teisių pažeidimus ir  greitą sprendimų priėmimą – atsirado nauja vaiko teisių gynėjo pareigybė, dėl vaiko problemų galima kreiptis nepertaukiamai visą parą, taip pat poilsio dienomis, kritinių situacijų atveju bus nustatomi vaikui grėsmės lygiai bei planuojama pagalba taikant atvejo vadybos metodiką. Tikėtina, kad nauja, aiškesnė vaiko teisių apsaugos sistema padės greičiau profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, padės kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, padės ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams.

Kolektyvo sveikinimas su Boso diena

boso diena

PPT projektas ,,Sveikatos versmė”

    Įgyvendinant Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos parengtą projektą ,,Sveikatos versmė” 2018 m. rugsėjo 17 d. prasidėjo 40 val. tęstiniai mokymai ,,Mokinių, turinčių raidos/vystymosi sutrikimų, socialinės raidos, emocinės ir psichinės sveikatos gerinimas, naudojant jogos terapiją“. Veiklų iniciatorė – projekto vadovė tarnybos specialioji pedagogė Diana Balčiūnienė. Projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių raidos ir vystymosi sutrikimus, socialinę raidą, emocinę ir psichinę sveikatą taikant jogos terapijos metodus.

Skaityti daugiau

Sveikinimas

ewq

LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO SUSIRINKIMAS

2018 m. rugsėjo 25 d. Panevėžio pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje įvyko Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. PPT logopedė, specialioji pedagogė Rasa Sėdžiuvienė skaitė pranešimą ,,Švietimo pagalbos Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose aktualijos”.

PPT projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“

2018 m. balandžio mėn. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje startavo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“. Projektas vykdomas siekiant paskatinti vaikus išreikšti savo požiūrį į aktualius gyvenimo reiškinius, mokytis juos atpažinti neigiamus, sveikatą žalojančius veiksnius. Pasitelkdami grupinio darbo metodus, vaikų kūrybą ir žaidimus veiklos organizatoriai kviečia projekto dalyvius įžvelgti ir aptarti jų kasdienėje aplinkoje išryškėjusias problemas, vyresniuosius mokinius ragina būti pilietiškais, ugdytis atsparumą įvairioms priklausomybėms.

Skaityti daugiau

Mokslų metų pradžia

7447

Subkategorijos