A- A A+

sitemap

PPT specialistų lankymasis ,,Žemynos“ progimnazijoje

Spalio 23 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos direktorė Rita Strockienė ir specialistai apsilankė Panevėžio ,,Žemynos“ progimnazijoje. Mokyklos direktorius Romualdas Grilauskas parodė atnaujintas mokyklos edukacines erdves, pristatė moderniai įrengtą sporto centrą, kuriame vaikai gali naudotis šiuolaikiškais persirengimo kambariais, dušais, plaukioti dideliame baseine, sportuoti naujajame stadione. Šalia tako į progimnazijos baseiną Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
osioms metinėms įamžinti įkurtas „Žemynos“ progimnazijos plaukimo baseino ugdytinių-olimpiečių skveras, kuriame  lentelėse įrašytos Lietuvą pasaulyje garsinusių mokyklos plaukikų pavardės. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai ypatingai domėjosi specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimu mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įrengtais kabinetais, kuriuose jie gauna kvalifikuotą švietimo pagalbą.

Skaityti daugiau

Psichoaktyvių medžiagų ankstyvosios intervencijos programos supervizija

Panevėžio mieste sėkmingai startavusi Psichoaktyvių medžiagų ankstyvosios intervencijos programa, kurios vykdytojai yra Panevėžio Pedagoginė-psichologinė tarnyba ir Visuomenės sveikatos biuras, sulaukė nemažo miesto švietimo įstaigų, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, Specialiųjų paslaugų centro atvejo vadybininkų, mokinių tėvų susidomėjimo. 2018 m. spalio 15 d. Panevėžio visuomenės sveikatos biure įvyko Panevėžio apskrities Ankstyvosios intervencijos programas vykdžiusių specialistų supervizija, kurioje dalyvavo ir Pedagoginės-psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja, socialinė pedagogė Daiva Ramanauskienė. Susirinkusieji pasidalino savo mintimis apie programos vykdymo perspektyvas, aptarė veiklos patirtis. Superviziją moderavo supervizorė dr. Odeta Merfeldaitė.

PPT specialistų ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų susitikimas

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

Pedagoginės-psichologinės tarnybos iniciatyva įvyko Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų ir Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistų susitikimas, kurio tikslas – išsiaiškinti kaip, įvykus sisteminei pertvarkai, keičiasi vaiko teisių apsaugos sistema ir kas pasikeis reorganizuotos Vaiko teisių apsaugos tarnybos veikloje. Abiejų tarnybų Specialistų diskusija atskleidė, kad esminiai pokyčiai vaiko teisių srityje leis užtikrinti savalaikį reagavimą į galimus vaiko teisių pažeidimus ir  greitą sprendimų priėmimą – atsirado nauja vaiko teisių gynėjo pareigybė, dėl vaiko problemų galima kreiptis nepertaukiamai visą parą, taip pat poilsio dienomis, kritinių situacijų atveju bus nustatomi vaikui grėsmės lygiai bei planuojama pagalba taikant atvejo vadybos metodiką. Tikėtina, kad nauja, aiškesnė vaiko teisių apsaugos sistema padės greičiau profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, padės kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, padės ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams.

Rudens spalvų paveikslai Panevėžio gamtos mokykloje

Spalio 9 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai Panevėžio gamtos mokykloje gėrėjosi rudens sukurtais nepakartojamais vaizdais – saulės nuspalvintais lapais, kurie virto įspūdingais medžių rūbais, rudens spalvų paveikslais.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai domėjosi, kokias neformaliojo ugdymosi galimybes Gamtos mokykloje turi vaikai. Apsilankius Gamtos mokykloje didžiausią įspūdį palieka vertingi gamtos ir kultūros paveldo objektai. Didžiausias mokyklos turtas – retų rūšių augalai, pačių vaikų puoselėjami daržai pilnais užderėjusių daržovių, čia prieglobstį atradę gyvūnai. Gamtos mokykla lankytojams siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas ir edukacines veiklas. Mokykloje vaikai turi galimybę pažinti gamtą apžiūrėdami jaukiai sutvarkytas erdves, o šviesiose salėse ir klasėse gali lavinti savo praktinius įgūdžius, dalyvauti renginiuose, ugdomojoje, pažintinėje, kultūrinėje veikloje. Mokyklos vadovė, metodininkės ir gidė rūpinasi, kad kuo daugiau vaikų gamtos apsuptyje, po atviru dangumi geriau pažintų gamtą ir save. Juk pati gamta yra ypatinga mokytoja, kuri augina, globoja žmogų ir nukreipia atradimų ir savęs pažinimo link.

Skaityti daugiau

Kolektyvo sveikinimas su Boso diena

boso diena

Apsilankymas Panevėžio miesto Bendruomeniniuose šeimos namuose

2018 m. spalio 2 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos diektorė ir specialistai apsilankė Panevėžio miesto Bendruomeniniuose šeimos namuose, įsikurusiuose Marijonų g. 24, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro patalpose. Bendruomenių šeimos namų veikla vykdoma įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą, kurį parengė Panevėžio m. savivaldybė ir Šv. Juozapo globos namai. Įstaigoje apsilankiusius Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistus domino paslaugos, kurios siūlomos panevėžiečių šeimoms. Bendruomeninių šeimos namų darbuotojos pristatė planuojamas naujas veiklas – tai pozityvios tėvystės mokymai, šeimos konsultavimo grupės, terapinė veikla neįgalius, elgesio bei emocijų sutrikimų turinčius vaikus auginančioms šeimoms, paramos grupė kūdikio besilaukiančioms šeimoms, bendraamžių grupės paaugliams, mediacijos paslauga. Neseniai įsikūrusi socialinė įstaiga planuoja dirbti tiek su probleminėmis, tiek su neprobleminėmis šeimomis, suteikti pagalbą kilus mažesniems ar didesniems nesklandumams, teikti visą reikiamą informaciją apie socialines garantijas ir paramas.

Sveikinimas

ewq

Subkategorijos