A- A A+

sitemap

Rudens spalvų paveikslai Panevėžio gamtos mokykloje

Spalio 9 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai Panevėžio gamtos mokykloje gėrėjosi rudens sukurtais nepakartojamais vaizdais – saulės nuspalvintais lapais, kurie virto įspūdingais medžių rūbais, rudens spalvų paveikslais.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai domėjosi, kokias neformaliojo ugdymosi galimybes Gamtos mokykloje turi vaikai. Apsilankius Gamtos mokykloje didžiausią įspūdį palieka vertingi gamtos ir kultūros paveldo objektai. Didžiausias mokyklos turtas – retų rūšių augalai, pačių vaikų puoselėjami daržai pilnais užderėjusių daržovių, čia prieglobstį atradę gyvūnai. Gamtos mokykla lankytojams siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas ir edukacines veiklas. Mokykloje vaikai turi galimybę pažinti gamtą apžiūrėdami jaukiai sutvarkytas erdves, o šviesiose salėse ir klasėse gali lavinti savo praktinius įgūdžius, dalyvauti renginiuose, ugdomojoje, pažintinėje, kultūrinėje veikloje. Mokyklos vadovė, metodininkės ir gidė rūpinasi, kad kuo daugiau vaikų gamtos apsuptyje, po atviru dangumi geriau pažintų gamtą ir save. Juk pati gamta yra ypatinga mokytoja, kuri augina, globoja žmogų ir nukreipia atradimų ir savęs pažinimo link.

Skaityti daugiau

Apsilankymas Panevėžio miesto Bendruomeniniuose šeimos namuose

2018 m. spalio 2 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos diektorė ir specialistai apsilankė Panevėžio miesto Bendruomeniniuose šeimos namuose, įsikurusiuose Marijonų g. 24, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro patalpose. Bendruomenių šeimos namų veikla vykdoma įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą, kurį parengė Panevėžio m. savivaldybė ir Šv. Juozapo globos namai. Įstaigoje apsilankiusius Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistus domino paslaugos, kurios siūlomos panevėžiečių šeimoms. Bendruomeninių šeimos namų darbuotojos pristatė planuojamas naujas veiklas – tai pozityvios tėvystės mokymai, šeimos konsultavimo grupės, terapinė veikla neįgalius, elgesio bei emocijų sutrikimų turinčius vaikus auginančioms šeimoms, paramos grupė kūdikio besilaukiančioms šeimoms, bendraamžių grupės paaugliams, mediacijos paslauga. Neseniai įsikūrusi socialinė įstaiga planuoja dirbti tiek su probleminėmis, tiek su neprobleminėmis šeimomis, suteikti pagalbą kilus mažesniems ar didesniems nesklandumams, teikti visą reikiamą informaciją apie socialines garantijas ir paramas.

Sveikinimas

ewq

PPT specialistų ir Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų susitikimas

2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

Pedagoginės-psichologinės tarnybos iniciatyva įvyko Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų ir Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistų susitikimas, kurio tikslas – išsiaiškinti kaip, įvykus sisteminei pertvarkai, keičiasi vaiko teisių apsaugos sistema ir kas pasikeis reorganizuotos Vaiko teisių apsaugos tarnybos veikloje. Abiejų tarnybų Specialistų diskusija atskleidė, kad esminiai pokyčiai vaiko teisių srityje leis užtikrinti savalaikį reagavimą į galimus vaiko teisių pažeidimus ir  greitą sprendimų priėmimą – atsirado nauja vaiko teisių gynėjo pareigybė, dėl vaiko problemų galima kreiptis nepertaukiamai visą parą, taip pat poilsio dienomis, kritinių situacijų atveju bus nustatomi vaikui grėsmės lygiai bei planuojama pagalba taikant atvejo vadybos metodiką. Tikėtina, kad nauja, aiškesnė vaiko teisių apsaugos sistema padės greičiau profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, padės kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, padės ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams.

PPT projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“

2018 m. balandžio mėn. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje startavo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“. Projektas vykdomas siekiant paskatinti vaikus išreikšti savo požiūrį į aktualius gyvenimo reiškinius, mokytis juos atpažinti neigiamus, sveikatą žalojančius veiksnius. Pasitelkdami grupinio darbo metodus, vaikų kūrybą ir žaidimus veiklos organizatoriai kviečia projekto dalyvius įžvelgti ir aptarti jų kasdienėje aplinkoje išryškėjusias problemas, vyresniuosius mokinius ragina būti pilietiškais, ugdytis atsparumą įvairioms priklausomybėms.

Skaityti daugiau

Kolektyvo sveikinimas su Boso diena

boso diena

PPT projektas ,,Sveikatos versmė”

    Įgyvendinant Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos parengtą projektą ,,Sveikatos versmė” 2018 m. rugsėjo 17 d. prasidėjo 40 val. tęstiniai mokymai ,,Mokinių, turinčių raidos/vystymosi sutrikimų, socialinės raidos, emocinės ir psichinės sveikatos gerinimas, naudojant jogos terapiją“. Veiklų iniciatorė – projekto vadovė tarnybos specialioji pedagogė Diana Balčiūnienė. Projekto tikslas – gerinti mokinių, turinčių raidos ir vystymosi sutrikimus, socialinę raidą, emocinę ir psichinę sveikatą taikant jogos terapijos metodus.

Skaityti daugiau

Subkategorijos