A- A A+

sitemap

Kviečiame jaunuolius lankyti ,,Jaunimo grupę”

Kviečiame į grupę 7-10 kl. jaunuolius, kurie nori bendrauti ir turi daug ką pasakyti, bet neturi kam, kurie nerimauja, bet nežino kodėl. Bendraamžių grupėje turėsite galimybę saugiai pasidalinti savo istorijomis ir mintimis, rasite atsakymus į Jums rūpimus klausimus.

Registruotis tel. 8-670 19616

Užsiėmimai vyks pirmadieniais 16.00-17.30 val.

Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje (Topolių al. 12, Panevėžys).

Tarnybos psichologai Diana ir Tomas garantuoja išklausymą, palaikymą, supratimą, naujų pažįstamų ratą.

Informacija tėveliams

KVIETIMAS Į SPECIALIĄSIAS PRATYBAS

Panevėžio pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje specialusis pedagogas, logopedas veda individualias kalbos, dėmesio, atminties, mąstymo, smulkiosios motorikos lavinimo pratybas, kurių metu bus mokoma pažinti, skirti dydžius, formas, spalvas ir kt. Pratybos skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Registracija PPT telefonu 8-670 19616  ir/ar

Topolių al. 12 Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje

iki 2019 m. vasario 1 d. 

PPT įgyvendintas projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“

PPT įgyvendino Panevėžio miesto Savivaldybės finansuotą Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“. Projekto vadovė PPT direkotoriaus pavaduotoja Daiva Ramanauskienė. Projektas įgyvendintas dviem etapais – I-asis skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie ugdosi Kastyčio Ramanausko, ,,Pasakos“ ir ,,Dobilo“ lopšeliuose-darželiuose; II-asis skirtas Juozo Balčikonio gimnazijos ir ,,Aušros“ progimnazijos mokiniams.

Skaityti daugiau

Tarnybos mokamų paslaugų įkainiai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Panevėžio miesto tarybos sprendimu pasikeitė Panevėžio PPT mokamų paslaugų įkainiai, su kuriais galite susipažinti. 

Pasikeitę tarnybos mokamų paslaugų įkainiai

PPT įgyvendintas projektas ,,Sveikatos versmė“

2018 gruodžio mėn. PPT baigti įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo lėšomis finansuoto projekto,,Sveikatos versmė“ renginiai. Projekto vadovė – PPT specialioji pedagogė, logopedė D. Balčiūnienė. Projekto veiklos aprėpė įvairias dalyvių grupes – mokinių tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, projekte dalyvaujančių įstaigų vadovus. Ugdytojai galėjo išbandyti ir taikyti jogos terapijos elementus darbe su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Projekto veiklos padėjo ugdytojams įvaldyti elementarius jogos įgūdžius. Teorinių ir praktinių pratybų metu veiklos dalyviai atliko užduotis, kurios padėjo įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius (atsvara žalingiems įpročiams). 

Skaityti daugiau

Vaikų ir paauglių psichiatro Midaugo Gurevičiaus ir psichologės Renatos Vasiliauskienės apsilankymas PPT

2019 m. Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje prasidėjo darbingai. Sausio 8 d. su PPT specialistais susitiko Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Mindaugas Gurevičius ir psichologė Renata Vasiliauskienė. Susitikimo metu buvo aptarti vaikų ir paauglių vertinimo, diagnozavimo ypatumai, diskutuota apie psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimo Panevėžio mieste galimybes. PPT apsilankę gydytojas ir psichologė pasidalino savo praktinio darbo patirtimi, apžiūrėjo Tarnybos patalpas, psichologinio konsultavimo bei grupinei veiklai pritaikytus kabinetus.

PPT specialistų pranešimai respublikiniuose renginiuose

Lapkričio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės salėje įvykusioje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Komunikaciniai tiltai: pedagogai – vaikai – tėvai“, kurią organizavo lopšelis-darželis ,,Rūta“. PPT direktoriaus pavaduotoja Daiva Ramanauskienė ir specialioji pedagogė-logopedė Rasa Sėdžiuvienė pristatė pranešimą ,,Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio ugdymo galimybės panaudojant kūrybinę vizualinę raišką“  (pranešimo vaizdinė medžiaga pateikta prisegtuke). Tarnybos specialistės konferencijos metu moderavo III sekcijos – stendinių pranešimų ,,Inovatyvūs ir kūrybiški metodai vaikų, tėvų ir pedagogų ugdymesi“ darbą.

Skaityti daugiau

Subkategorijos