A- A A+

sitemap

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras kviečia

Mokinius, baigusius 10 klasių, kviečiami baigti vidurinio ugdymo programą (12 klasių) ir įgyti profesija.
Mokinius, kurie baigę 12 klasių, kviečiami įgyti profesiją.

Skaityti daugiau

Dalyvavimas respublikiniame seminare ,,Auginame sveiką vaiką“

Respublikiniame seminare ,,Auginame sveiką vaiką“, kurį 2019 m. balandžio 26 d. organizavo Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“, Pedagoginės-psichologinės tarnybos logopedė, specialioji pedagogė Rasa Sėdžiuvienė skaitė pranešimą ,,Specialiųjų poreikių turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Specialistė aptarė ikimokyklinę ugdymo įstaigą lankančių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo/si sunkumus, svarstė, kokią pagalbą šiems vaikams gali suteikti lopšelių-darželių logopedai ir specialieji pedagogai.

Informacija tėvams: programa ,,Trisdešimt milijonų žodžių“ (ankstyvasis ugdymas) jau Lietuvoje

Neuroplastiškumo tema mokslo pasaulyje nėra nauja. Mokslininkai Betty Hart ir Toddas Risley dar 1995 m. įrodė, kad vaikai, augę turtingoje kalbinėje aplinkoje nuo gimimo iki ketverių metų, vėliau pasižymėjo geresniais gebėjimais beveik visose srityse. Tėvai, kuriems yra svarbi jų vaikų ateitis, jau gali giliau susipažinti su programos ,,Trisdešimt milijonų žodžių“ (TMŽ) pagrindiniais principais, įgyti žinių ir įgūdžių. Mokymai skirti šeimoms, auginančioms vaikus iki 4 m. amžiaus. Mokymus ves tarptautinės programos "Trisdešimt milijonų žodžių" ambasadorė Lietuvoje  Žydrė Dargužytė - Černiauskė.   Ji baigė studijas pas prof. D. Suskind (JAV).

Skaityti daugiau

Velykinis sveikinimas

velykos

Seminaras ,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybės mokytis ir įgyti profesiją Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre“

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre vasario 2 d. įvyko seminaras skirtas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybėms mokytis ir įgyti profesiją Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre klausimams aptarti. Seminare dalyvavo Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Diana Balčiūnienė ir logopedė Veronika Šidlauskienė. Tarnybos specialistės pažymi, kad mokykla turi puikią materialinę bazę ir sudaro sąlygas įvairių gebėjimų jaunuoliams įgyti profesiją.

Skaityti daugiau

„Apie tai svarbu kalbėti: sėkmės ir iššūkiai ugdant A. spektro vaikus“

Balandžio 2 d., minint Pasaulinę autizmo supratimo dieną Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje įvyko diskusijų popietė „Apie tai svarbu kalbėti: sėkmės ir iššūkiai ugdant A. spektro vaikus“. Renginio organizatorės tarnybos specialistės - psichologė Diana Kudžmienė ir logopedė, specialioji pedagogė Rasa Sėdžiuvienė. Renginyje dalyvavo Lietaus vaikų organizacijos nariai, miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, taip pat Visapusiško lavinimo centro, ,,Sveikatos lašo“ ir Panevėžio socialinių paslaugų namų atstovai. Renginio pranešėjai ir dalyviai pasidalino žiniomis savo darbo patirtimi ugdant A. spektro vaikus Panevėžio mieste.

Skaityti daugiau

Viešoji konsultacijas ir diskusija „(Ne)praneštos patyčios – kaip paskatinti vaikus atsiverti ir gauti pagalbą?“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su programos „Kurk Lietuvai“ dalyvėmis vasario 28 d. organizavo viešąją konsultaciją ir diskusiją dėl patyčių registravimo ir pagalbos teikimo „(Ne)praneštos patyčios – kaip paskatinti vaikus atsiverti ir gauti pagalbą?“. Panelinės diskusijos ekspertų komandoje dalyvavo ir Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos direktorė Rita Strockienė ir pavaduotoja Daiva Ramanauskienė.
Renginio tikslas – atkreipti dėmesį į patyčių registravimo ir pagalbos problemas bei ieškoti sprendimų mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame renginyje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos moksleivių sąjungos, „Paramos vaikams centro“, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovai, projekto ,,Kurk Lietuvai“ dalyvės ir ,,Patyčių dėžutės“ įrankio autorės Laura Varslauskaitė, Kamila Gasinska.

Skaityti daugiau

Subkategorijos