A- A A+

sitemap

Pasirodė antrasis žurnalo „Lietaus vaikai“ numeris

Peržiūrėti spausdintą žurnalo versiją galite Panevėžio pedagoginėje-psichologinė tarnyboje.


Kviečiame skaityti žurnalą elektroninėje srityje: http://online.fliphtml5.com/cvlbg/bfxl/#p=1

Sveikinimas kolegoms, mokytojams, tėvams

ppt998

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras kviečia

Mokinius, baigusius 10 klasių, kviečiami baigti vidurinio ugdymo programą (12 klasių) ir įgyti profesija.
Mokinius, kurie baigę 12 klasių, kviečiami įgyti profesiją.

Skaityti daugiau

Atostogų sveikinimas

sveikinimas 06 28

Dalyvavimas respublikiniame seminare ,,Auginame sveiką vaiką“

Respublikiniame seminare ,,Auginame sveiką vaiką“, kurį 2019 m. balandžio 26 d. organizavo Panevėžio lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“, Pedagoginės-psichologinės tarnybos logopedė, specialioji pedagogė Rasa Sėdžiuvienė skaitė pranešimą ,,Specialiųjų poreikių turintis vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Specialistė aptarė ikimokyklinę ugdymo įstaigą lankančių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo/si sunkumus, svarstė, kokią pagalbą šiems vaikams gali suteikti lopšelių-darželių logopedai ir specialieji pedagogai.

Autizmo asociacija ,,Lietaus vaikai" išleido žurnalą, 2019 m. Nr. 1

Velykinis sveikinimas

velykos

Subkategorijos