A- A A+

sitemap

Renginys ,,A. Spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai 2019 m. lapkričio 6 d. dalyvavo Panevėžio ,,Žemynos“ mokyklos respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,A Spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“. Renginį organizavo Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pasaka“. Renginyje pranešimus skaitė gydytoja vaikų neurologė, socialinė pediatrė Laima Mikulėnaitė, logopedė-specialioji pedagogė Aušra Šlečkienė ir ergoterapeutė Irina Butkienė. Konferencijoje stendinius pranešimus pristatė Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistės Rasa Sėdžiuvienė ir Daiva Ramanauskienė. Sekcijos ,,Adaptacija ugdymo įstaigoje“ darbą moderavo Tarnybos psichologė Diana Kudžmienė.

Tyrimo ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“ pristatymas

   2019 m. balandžio-gegužės mėn. Panevėžio miesto mokyklose buvo vykdomas tyrimas ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“. Tyrimo organizatoriai – Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai, siekė išsiaiškinti, ar Panevėžio miesto 7-12 klasių mokiniai yra saugūs mokykloje, kurioje mokosi, ar nesusiduria su patyčiomis, ar žino, kur gauti psichologinę pagalbą jeigu jos prireiktų. Mokinių apklausa buvo vykdoma balandžio-gegužės mėn., birželio mėn. apibendrinti duomenys, rugsėjo-spalio mėn. analizuoti rezultatai ir parengtos išvados.

Skaityti daugiau

Kviečiame lankyti PPT grupes

Grupes veda Pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologai. Grupės pradeda veikti susirinkus nustatytam grupės narių skaičiui. Užsiėmimai vyksta Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje adresu Topolių al. 12. Registruokitės telefonu 8 670 19616

Skaityti daugiau

Renginys Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje

Spalio 15 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje įvyko konferencija ,,Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“. Renginys skirtas mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymosi ir specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo aktualijoms aptarti. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Diana Balčiūnienė skaitė pranešimą ,,Optimalių ugdymo(si) sąlygų sudarymo įtaka vaiko asmenybės raidai. Renginio dalyviai aptarė specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi sunkumus, pasidalino sėkmės istorijomis, svarstė, apie pedagoginės pagalbos tobulinimo galimybes.

Skaityti daugiau

Su Mokytojo diena!

mokytojau

Savitarpio pagalbos grupė tėvams (globėjams)

Kviečiame tėvus, globėjus, auginančius vaikus, turinčius autizmo bruožų, jungtis į savipagalbos grupę. Tai grupinė diskusija, skirta susipažinti su metodais ir pagalbos formomis vaikui, dalintis asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas. Grupėje didžiausias dėmesys bus skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turės galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis ir sulaukti paramos ar palaikymo iš kitų tėvų, auginančių ypatingus vaikus, taip pat – profesionalios pagalbos iš specialisto. Grupės veikla grindžiama savitarpio supratimo, pagarbos ir konfidencialumo principais.

Skaityti daugiau

Pagalbos telefonas

Su daugeliu sunkumų bandančiam susidoroti žmogui kartais užtenka vieno mažyčio įvykio, kuris perpildo taurę. Kai žmogus nebegali ištverti to, ką jaučia, vienintelis dalykas, apie ką tada galvoja – kaip nebejausti... Vienos priežasties privedusios prie sunkių, nebepakeliamų minčių nebūna. Tiems, kas turi rūpesčių, kurie yra apimti nevilties, išgyvena nebepakeliamą psichologinį skausmą, sudaryta galimybė paskambinti pagalbos telefonu ir pasikalbėti apie tai, kas svarbu – atvirai, nuoširdžiai, paprastai, taip, kaip jie tuo metu nori. Pedagoginė-psichologinė tarnyba, rugsėjo-gruodžio mėn. įgyvendindama projektą ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį (II)“, projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams sudaro galimybę gauti psichologinę pagalbą telefonu. Telefonas veiks nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. Mokiniams telefono numeris atsiųstas į elektroninius dienynus.

Subkategorijos