A- A A+

sitemap

Laiškas miesto švietimo bendruomenės nariams

Gerbiami miesto švietimo bendruomenės nariai

     Pastarųjų savaičių įvykiai iš esmės keičia mūsų visų planus, veiklas, darbus, jų būdus. Panevėžio pedagoginė – pichologinė tarnyba, taip pat kaip ir Jūs, bando prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų ir stengsis, kiek įmanoma, teikti švietimo pagalbą Jums ir Jūsų bendruomenėms.
     Mūsų psichologai nuo pirmos savaitės pajuto konsultacijų poreikį, nors ir per nuotolį. Į mus kreipėsi savivaldybė, kad padėtume šiuo sunkiu metu konsultuojant ir mūsų medikus, kuriems šiuo metu ypač sunku…

Skaityti daugiau

PPT tyrimo ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes” pristatymas Panevėžio m. mokyklų vadovams

   Gerus mokymo ir mokymosi rezultatus lemia ne tik mokinio gabumai, sugebėjimai, motyvacija, bet ir saugi aplinka. Saugumo jausmas yra vienas pagrindinių veiksnių, siekiant užtikrinti nuoseklų asmenybės ugdymą. Pasitaiko atvejų, kai mokiniai savaip supranta saugumą, o mokyklų bendruomenės kuria saugumo regimybę. Siekiant išsiaiškinti kaip iš tiesų jaučiasi Panevėžio mokyklų mokiniai, 2019 m. balandžio-gegužės mėnesiais buvo atliktas tyrimas.

Skaityti daugiau

Pedagogines-Psichologinės tarnybos specialistai lankėsi socialinių paslaugų centre

   Pedagoginės-psichologinės tarnybos (PPT) administracija ir pagalbos vaikui specialistai, aktyvindami Panevėžio miesto pagalbos vaikui institucijų bendradarbiavimą, vasario 25 d. apsilankė Panevėžio socialinių paslaugų centre (toliau – PSPC). Įstaigų administracijos atstovų, specialistų ir darbuotojų susitikimo metu susipažinta su socialinių paslaugų pasiūla ir naujovėmis, apsilankyta PSPC Vaikų dienos centre, apžiūrėtos vaikų užsiėmimams skirtos erdvės, interaktyvi
įranga, vaikų veikloms skirtos salės. PPT direktorė Rita Strockienė pritarė PSPC direktorės Linos Kazokienės siūlymui įstaigų bendradarbiavimui kartu 2020 m. paminint Vaikų emocinės gerovės metus. Abiejų įstaigų specialistai ir ateityje tikisi malonaus bendravimo, tobulėjimo, augimo bei prasmingų darbų vardan laimingo vaiko.

Skaityti daugiau

Kalėdinis sveikinimas

Capture

Dalyvavimas respublikinio seminaro „Įtraukusis ugdymas mokykloje: galimybės ir realybė“ I modulis „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklos specialiojoje klasėje“

    Vasario 11 d. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės D. Balčiūnienės iniciatyva Panevėžio miesto švietimo įstaigų pagalbos vaikui specialistai dalyvavo Respublikinio seminaro „Įtraukusis ugdymas mokykloje: galimybės ir realybė“ I modulio renginyje – edukacinėje išvykoje „Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, įtraukusis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklos specialiojoje klasėje“.

Skaityti daugiau

Mokiniai išreiškia savo nuomonę - kūrybinių darbų pleneras ,,KODĖL AŠ PRIEŠ“ PPT neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį (II)“ baigiamasis renginys

     Meninė kūryba yra puiki galimybė geriau pažinti save, išreikšti savo nuomonę, mąstyti apie svarbius dalykus. Mokinių meninė saviraiška padeda išlieti susikaupusius jausmus, emocijas, meninės raiškos priemonėmis išsakyti savo požiūrį į sudėtingus gyvenimo reiškinius ir netgi bandyti visa tai keisti. Plenero metu projekte dalyvavę mokiniai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai „išpiešė” ir vizualiai įvardino matomą problemą. Darbuose jų mintis pamatome tarsi “pagautas nuotraukoje”, lyg atspindėtas veidrodyje, „ištrauktas iš vidinio pasaulio“. Piešiniuose matome gyvenimą, kurį savo akimis mato vaikai. Jie aiškiai deklaruoja, kad nesitapatina su netinkamu veiksmu –, jie tyrinėja situaciją, bando suvokti jos esmę ir išreiškia savo poziciją.

Skaityti daugiau

Subkategorijos