A- A A+

sitemap

Tarnybos organizuotas respublikinis seminaras

 Panevėžio pedagoginės – psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Diana Balčiūnienė š. m. spalio 20 d. organizavo Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų spec. pedagogų, logopedų, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų dalyvavimą respublikiniame seminare “ Specialiojo ugdymosi organizavimas mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymosi rezultatų analizė“ Šiaulių specialiojo ugdymo centre.

Skaityti daugiau

Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Panevėžio PPT specialiosios pedagogės Dianos Balčiūnienės pranešimas Panevėžio miesto specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pasitarime 2016 m. birželio 2 d.

pranešimas metodiniame susirinkime 2016-06-02

Jaunimo garantijų iniciatyva (JGI) – kas tai?

Tai programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą. Daugiau apie šios programos galimybės pasiskaitykite lankstinuke, kurį matote apačioje.

 

JGI Atrask save lankstinukas

Aukštaitijos pedagoginių – psichologinių tarnybų regioninė grupė

Š. m. kovo 9 d. (trečiadienis) vyks Aukštaitijos pedagoginių – psichologinių tarnybų specialistų regioninės  grupės susitikimas. Kuriame dalyvaus Specialiosios pedagogikos psichologijos centro specialistų komanda.

 

Informacija tėveliams

KVIETIMAS Į SPECIALIĄSIAS PRATYBAS

Panevėžio pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje specialusis pedagogas, logopedas veda individualias kalbos, dėmesio, atminties, mąstymo, smulkiosios motorikos lavinimo pratybas, kurių metu bus mokoma pažinti, skirti dydžius, formas, spalvas ir kt. Pratybos skirtos ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Registracija PPT telefonu 460106 ir/ar

Topolių al. 12 Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje

iki 2016 m. vasario 12 d.

Subkategorijos